Laimē gaidību fotosesiju!

Seko Facebook lapai Haralds Fiļipovs
Dalies ar facebook lapas ierakstu
Piesakies facebook ieraksta komentārā, ja vēlies piedalīties pati, vai atzīmē kādu, kurai to vēlies dāvināt!
10.martā laimē gaidību fotosesiju. Fotosesija fotostudijā TavaBilde​ jāīsteno līdz 1.maijam.
konkurss